Migrenebehandling

MIGRENEBEHANDLING

Vi tilbyr migrenebehandling. Se prisliste for behandlesområder.

KONSULTASJON FØR BEHANDLING

 For å få godkjent behandling ved Min Hudklinikk så stilles det krav om at:

  1. Alle kunder må godkjennes av klinikkens ansvarlige lege før et behandlingsforløp kan iverksettes. Dette gjøres gjennom e-konsultasjon og helsedeklarsjonsskjema som kunde må besvare innen 24 timer før behandling. Varighet for godkjenning er 12. mnd. dersom helsetilstanden ikke endrer seg.
  2. Aldersgrensen for å få behandling er etter loven 18 år.

SPØRSMÅL?

Vi har ikke lov å markedsføre reseptpliktige legemidler mot allmenheten grunnet Legemiddelforskriften.

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om behandling, bestill en konsultasjonstime eller send oss mail til post@minhud.no

Kategori